Return to Travel Photography Page: Hong Kong
Travel Photography: Hong Kong 

 
Hong Kong Stariway, Hong Kong Museum of Art, Kowloon, Hong Kong
 
 
©Phillip W. Cohen
 
 
Stairs and Railing, Hong Kong Museum of Art